مشخصــات کلــی برنامــه
مرکز برگـزار کننده: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
نوع برنامه مجازی
عنـــوان بــرنامــه: مدیریت درمانی در مسمومیت های دارویی و شیمیایی
امتیاز معادل مدون: می باشد
کد بــرنامــه: 551139417
تاریــخ شروع: 1394/03/15
تاریخ پایان 1397/03/15
اهداف: • تعریف سم • انواع مسمومیت • آشنایی با سندرمهای توکسیک • نحوه اخذ شرح حال و معاینه بیماران • درمان اورژانسی • اندیکاسیون بستری در ICU
توضیـــحات: برای شرکت در این برنامه مجازی باید به آدرس cme.sbmu.ac.ir مراجعه فرمایید.توضیحا آن که ثبت نام الکترونیک و صدور گواهی شما از طریق این سایت (سامانه یکپارچه آموزش مداوم )صورت گرفته و برنامه آموزشی مجازی مورد نظر شما در آدرس مذکور اجرا می شود. هزینه برنامه توسط پرداخت الکترونیک از درگاه بانک ملی ایران انجام میشود. برای اطلاعات بیشتر با شماره تماس 22439879 تماس حاصل نمایید.
طراح و نویسندگان برنامه
نـــامنام خانوادگــی
بابکمصطفی زاده
گــروه هــدف برنامــه
نـــام رشتــهامتیــازهزینهمدون
[15105] پزشکان عمومی* | دکترای حرفه ای 2 60000 بلی
[17155] پزشکی اجتماعی | تخصص 2 60000 بلی
[17325] پزشکی قانونی* | تخصص 2 60000 بلی
[17285] پزشکی ورزشی* | تخصص 2 60000 بلی
[17265] طب اورژانس* | تخصص 2 60000 بلی
[17295] طب کار* | تخصص 2 60000 بلی
[17315] بیهوشی* | تخصص 2 60000 بلی
[17305] بیماریهای پوست* | تخصص 2 60000 بلی
[17135] بیماریهای قلب و عروق* | تخصص 2 60000 بلی
[17195] جراحی استخوان و مفاصل*(ارتوپدي) | تخصص 2 60000 بلی
[17205] جراحی کلیه و مجاری ادراری - تناسلی*(ارولوژي) | تخصص 2 60000 بلی
[20135] نفرولوژی* | فوق تخصص 2 60000 بلی
[20255] کلیه اطفال* | فوق تخصص 2 60000 بلی
[17345] زنان وزایمان* | تخصص 2 60000 بلی
[17105] بیماریهای داخلی* | تخصص 2 60000 بلی
[20115] بیماریهای ریه* | فوق تخصص 2 60000 بلی
[20215] غدد درون ریزی و متابولیسم* | فوق تخصص 2 60000 بلی
[20244] گوارش بالغين (داخلی)* | فوق تخصص 2 60000 بلی
[20175] خون و سرطان بالغین* | فوق تخصص 2 60000 بلی
[20105] روماتولوژی* | فوق تخصص 2 60000 بلی
[17125] بیماریهای عفونی و گرمسیری* | تخصص 2 60000 بلی
[20125] بیماریهای قلب و عروق* | فوق تخصص 2 60000 بلی
[17245] رادیولوژی* | تخصص 2 60000 بلی
[17175] پزشکی هسته ای* | تخصص 2 60000 بلی
[17165] پرتو درمانی* | تخصص 2 60000 بلی
[17185] طب فیزیکی و توانبخشی* | تخصص 2 60000 بلی
[17275] گوش و حلق و بینی و جراحی سر و گردن* | تخصص 2 60000 بلی
[17225] چشم پزشکی* | تخصص 2 60000 بلی
[17255] روانپزشکی* | تخصص 2 60000 بلی
[17145] بیماریهای مغزو اعصاب* | تخصص 2 60000 بلی
[20274] اعصاب اطفال* | فوق تخصص 2 60000 بلی
[20305] روانپزشکی اطفال* | فوق تخصص 2 60000 بلی
[17335] جراحی عمومی* | تخصص 2 60000 بلی
[20165] جراحی قلب و عروق* | فوق تخصص 2 60000 بلی
[20145] جراحی ترمیمی، پلاستیک و سوختگی* | فوق تخصص 2 60000 بلی
[20155] جراحی قفسه صدری* | فوق تخصص 2 60000 بلی
[20205] جراحی اطفال* | فوق تخصص 2 60000 بلی
[17215] جراحی مغزواعصاب* | تخصص 2 60000 بلی
[17114] کودکان | تخصص 2 60000 بلی
[20235] نوزادان* | فوق تخصص 2 60000 بلی
[20185] خون و سرطان اطفال* | فوق تخصص 2 60000 بلی
[20285] گوارش اطفال* | فوق تخصص 2 60000 بلی
[20194] غدد درون ریز و متابولیسم کودکان | فوق تخصص 2 60000 بلی
[20225] قلب اطفال* | فوق تخصص 2 60000 بلی
[20265] عفونی اطفال* | فوق تخصص 2 60000 بلی
[20294] ایمنولوژی و آلرژی اطفال* | فوق تخصص 2 60000 بلی
[16115] علوم آزمایشگاهی | دکترای حرفه ای 2 60000 بلی
[17235] آسیب شناسی | تخصص 2 60000 بلی
[19745] بیوتکنولوژی دارویی | دکترا 2 60000 بلی
[15125] داروسازی | دکترای حرفه ای 2 60000 بلی
[19735] شیمی دارویی | دکترا 2 60000 بلی
[19245] فارماکولوژی | دکترا 2 60000 بلی
[18605] داروسازی بالینی | دکترا 2 60000 بلی
[19725] داروسازی هسته ای | دکترا 2 60000 بلی
[19715] فارماسیوتیکس | دکترا 2 60000 بلی
[19705] فارماکوگنوزی | دکترا 2 60000 بلی
[15115] دندانپزشکی | دکترای حرفه ای 2 60000 بلی
[18115] ارتودانتیکس* | تخصص 2 60000 بلی
[18125] اندودانتیکس* | تخصص 2 60000 بلی
[18165] پریودانتیکس* | تخصص 2 60000 بلی
[18135] بیماریهای دهان و تشخیص* | تخصص 2 60000 بلی
[18145] آسیب شناسی فک وصورت | تخصص 2 60000 بلی
[18195] رادیولوژی دهان و فک و صورت* | تخصص 2 60000 بلی
[18155] پروتزهای دندانی* | تخصص 2 60000 بلی
[18175] جراحی دهان و فک وصورت* | تخصص 2 60000 بلی
[18105] دندانپزشکی ترمیمی* | تخصص 2 60000 بلی
[19695] سلامت دهان و دندانپزشکی اجتماعی | دکترا 2 60000 بلی
[19685] مواد دندانی | دکترا 2 60000 بلی
[18185] دندانپزشکی کودکان* | تخصص 2 60000 بلی