مشخصــات کلــی برنامــه
مرکز برگـزار کننده: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
نوع برنامه مجازی
عنـــوان بــرنامــه: مبانی اخلاق پزشکی در دندانپزشکی
امتیاز معادل مدون: می باشد
کد بــرنامــه: 551139325
تاریــخ شروع: 1393/10/15
تاریخ پایان: 1396/10/15
اهداف: - تاریخچه علم اخلاق پزشکی. - مباحث نظری و تعاریف اخلاق در عرصه پزشکی. - اخلاق پزشکی سنتی و اخلاق زیستی. - حقیقت گویی و رازداری در علم پزشکی. - رضایت بیمار، اتانازی، اخلاق در پژوهش. - خطاهای معروف
توضیـــحات: برای شرکت در این برنامه مجازی باید به آدرس www.sbcme.ir مراجعه فرمایید.توضیحا آن که ثبت نام الکترونیک و صدور گواهی شما از طریق این سایت (سامانه یکپارچه آموزش مداوم )صورت گرفته و برنامه آموزشی مجازی مورد نظر شما در آدرس مذکور اجرا می شود. هزینه برنامه توسط پرداخت الکترونیک از درگاه بانک ملی ایران انجام میشود. برای اطلاعات بیشتر با شماره تماس 22439879 تماس حاصل نمایید.
طراح و نویسندگان برنامه
نـــامنام خانوادگــی
مهرزادکیانی
گــروه هــدف برنامــه
نـــام رشتــهامتیــازهزینهمدون
[18105] دندانپزشکی ترمیمی* | تخصص 2 70000 بلی
[18115] ارتودانتیکس* | تخصص 2 70000 بلی
[18125] اندودانتیکس* | تخصص 2 70000 بلی
[18135] بیماریهای دهان و تشخیص* | تخصص 2 70000 بلی
[18145] آسیب شناسی فک وصورت | تخصص 2 70000 بلی
[18155] پروتزهای دندانی* | تخصص 2 70000 بلی
[18165] پریودانتیکس* | تخصص 2 70000 بلی
[18175] جراحی دهان و فک وصورت* | تخصص 2 70000 بلی
[18185] دندانپزشکی کودکان* | تخصص 2 70000 بلی
[18195] رادیولوژی دهان و فک و صورت* | تخصص 2 70000 بلی
[19685] مواد دندانی | دکترا 2 70000 بلی
[19695] سلامت دهان و دندانپزشکی اجتماعی | دکترا 2 70000 بلی
[15115] دندانپزشکی | دکترای حرفه ای 2 70000 بلی
اجرای برنامه تعداد دفعات مجاز به آزمون: 2 تعداد سوال برای هر مشمول: 4 تعداد جواب صحیح جهت قبولی 3