مشخصــات کلــی برنامــه
مرکز برگـزار کننده: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
نوع برنامه مجازی
عنـــوان بــرنامــه: پزشکی ورزشی-1
امتیاز معادل مدون: می باشد
کد بــرنامــه: 551139412
تاریــخ شروع: 1394/03/15
تاریخ پایان: 1397/03/15
محل اجرا: سایت دلخواه به آدرس http://cme.sbmu.ac.ir/dvd
اهداف: اهداف دانشی برنامه پزشکی ورزشی نسخه ورزشی 47 دقیقه • چه ورزشهایی برای چه بیماریهایی مناسب است. • برای هر بیمار چه مدت زمان ورزش لازم است. • ورزش با چه شدتی برای بیماران توصیه میشود. • در چه روزهایی ورزش لازم است و چه نظارتی بر ورزش بیماران لازم است. آسیبهای ورزشی 38 دقیقه • نحوه برخورد با آسیبهای ورزشی چگونه است. • استفاده از گرما و سرما در آسیبهای ورزشی چگونه است. • نحوه مدیریت آسیب در محیط ورزشی چگونه است. مکملهای ورزشی 50 دقیقه • آیا اصلا مکمل ورزشی برای ورزشکاران لازم است. • انواع مکملهای ورزشی کدامند. • شواهد مستند در مورد مکملها کدامند. • مکملهای موثر ورزشی کدامند. • بایدها و نبایدهای تجویز مکملها کدامست. درمان چاقی با ورزش 43 دقیقه • نقش ورزش در درمان چاقی چیست. • ورزش بدون رژیم چقدر موثر است. • دستگاههای ورزشی چه نقشی دارند. • دستگاهها و ورزشهای چربی سوز کدامند. • چه نوع ورزشهایی برای لاغری مناسبند. • نسخه ورزشی بیماران چاق کدامست. •تست 6 دقیقه ای راه رفتن 37 دقیقه • تست 6 دقیقه ای راه رفتن چیست و چه کاربردی دارد. • تفسیر تست مذکور چگونه است. • چه اطلاعاتی از تست مذکور بدست می آید. تنظیم وزن از دیدگاه پزشکی ورزشی 40 دقیقه • آیا BMI شاخص مناسبی برای سنجش چاقی است. • شاخصهای دیگر سنجش میزان چاقی کدامست. • نسخه ورزشی مناسب چاقی کدامست • چه آزمایشهایی برای بیماران چاق درخواست میکنیم. • کالری مصرفی روزانه بیماران چاق را چگونه محاسبه میکنیم. کاربرد ورزش در درمان دیابت 40 دقیقه • چگونه با ورزش دیابت را کنترل کنیم. • اثر بخشی ورزش در درمان دیابت چقدر است. ورزش و کمر درد 120 دقیقه • علل کمردرد رابشناسند • مداخلات مناسب درمانی ورزشی در کمر درد را بدانند • ورزش های موثر در حوزه تقویت عضلات کمری را بشناسد • نحوه تجویز نسخه ورزشی در کمر درد را یاد بگیرد
توضیـــحات: مشمولین محترم میتوانید جهت اطلاع از محصول با تلفن های 22439879(داخلی 115) حاصل نمایید. جهت کسب امتیاز این برنامه، پس از خرید مجموعه میتوانید به نشانی اینترنتی http://www.sbcme.ir/dvd مراجعه، و پس از وارد نمودن شناسه ویژه موجود در کارتکس هر بسته و شرکت در آزمون آنلاین، در سامانه فوق الذکر، امتیاز مربوطه را کسب نمایید.
طراح و نویسندگان برنامه
نـــامنام خانوادگــیامتیــاز
مهرشادپور سعید اصفهانی3
هومنانگورانی3
گــروه هــدف برنامــه
نـــام رشتــهامتیــازهزینهمدون
[1618] پزشک عمومی شاغل در طرح پزشک خانواده* | دکترای حرفه ای 10 400000 بلی
[1510] پزشکان عمومی* | دکترای حرفه ای 10 400000 بلی
[1728] پزشکی ورزشی* | تخصص 10 400000 بلی
[1718] طب فیزیکی و توانبخشی* | تخصص 10 400000 بلی
[1710] بیماریهای داخلی* | تخصص 10 400000 بلی
اجرای برنامه تعداد دفعات مجاز به آزمون: 3 تعداد سوال برای هر مشمول: 40 تعداد جواب صحیح جهت قبولی 28