سامانه آموزش مجازی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی : نتیجهٔ جستجو

نتیجهٔ جستجو: 21

هزينه ثبت نام: $160000.00
Adult Brachial Plexus Injury

طبقه: برنامه های قابل ثبت نام


هزينه ثبت نام: $90000.00
Aesthetic Surgery of the Face

طبقه: برنامه های قابل ثبت نام


هزينه ثبت نام: $100000.00
Burn Injury - Diagnosis&Treatment

طبقه: برنامه های قابل ثبت نام


هزينه ثبت نام: $100000.00
Burn scar management

طبقه: برنامه های قابل ثبت نام


هزينه ثبت نام: $125000.00
Defects Reconstruction Principles

طبقه: برنامه های قابل ثبت نام


هزينه ثبت نام: $60000.00
Maxillofacial Trauma-بخش اول

طبقه: برنامه های قابل ثبت نام


هزينه ثبت نام: $50000.00
Maxillofacial Trauma-بخش دوم

طبقه: برنامه های قابل ثبت نام


هزينه ثبت نام: $250000.00
Nerve entrapment Syndromes

طبقه: برنامه های قابل ثبت نام


هزينه ثبت نام: $125000.00
Reconstruction Of Nasal Defects

طبقه: برنامه های قابل ثبت نام


اخلاق پزشکی - آموزش منش و تعهد حرفه ای ، پروفشنالیسم در پزشکی

اخلاق پزشکی - آموزش منش و تعهد حرفه ای ، پروفشنالیسم در پزشکی

ورود به برنامه

مشخصات برنامه

×

طبقه: برنامه های قابل ثبت نام


ارتباط کادر درمانی و بيماران - اعتبار بخشی اخلاقی بيمارستان

ارتباط کادر درمانی و بيماران - اعتبار بخشی اخلاقی بيمارستان

ورود به برنامه

مشخصات برنامه

×

طبقه: برنامه های قابل ثبت نام


ارتقاء کیفیت آزمونهای ارتقاء دستیاران

ارتقاء کیفیت آزمونهای ارتقاء دستیاران

ورود به برنامه

مشخصات برنامه

×

طبقه: برنامه های قابل ثبت نام


هزينه ثبت نام: $60000.00
انواع مرگ و مرگ مغزی

انواع مرگ و مرگ مغزی

ورود به برنامه

مشخصات برنامه

×

طبقه: برنامه های قابل ثبت نام


هزينه ثبت نام: $90000.00
ایپوئیدها

طبقه: برنامه های قابل ثبت نام


بازسازی پستان ( pedicalated tram flap) در کانسرهای پستان

بازسازی پستان ( pedicalated tram flap) در کانسرهای پستان

ورود به برنامه

مشخصات برنامه

×

طبقه: برنامه های قابل ثبت نام


هزينه ثبت نام: $100000.00
زخم هاي فشاري

طبقه: برنامه های قابل ثبت نام


هزينه ثبت نام: $100000.00
شکاف لب

طبقه: برنامه های قابل ثبت نام


هزينه ثبت نام: $75000.00
لب شکری

طبقه: برنامه های قابل ثبت نام


مدیریت درمانی در مسمومیت های دارویی و شیمیایی

مدیریت درمانی در مسمومیت های دارویی و شیمیایی

ورود به برنامه

مشخصات برنامه

×

طبقه: برنامه های قابل ثبت نام


هزينه ثبت نام: $50000.00
مقدمات ارزشیابی دانشجویان

مقدمات ارزشیابی دانشجویان

ورود به برنامه

مشخصات برنامه

×

طبقه: برنامه های قابل ثبت نام


هزينه ثبت نام: $240000.00
گواهی فوت و جواز دفن

گواهی فوت و جواز دفن

ورود به برنامه

مشخصات برنامه

×

طبقه: برنامه های قابل ثبت نام
دسترسی ها:

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

سامانه یکپارچه آموزش مداوم

کلیه حقوق این سامانه مربوط به دفتر آموزش مداوم دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی می باشد.©
آدرس : تهران - بزرگراه شهید چمران خیابان یــمن - خیابان شهید اعــرابی جنب بیمارستان آیت الله طالقانی-ساختمان شماره 2 ستاد-طبقه سوم-دفتر آموزش مداوم
تلفن:22439879-23872302-23872303

طراحی و پیاده سازی سامانه ::: مهندس حسین فرح کردمحله