سامانه آموزش مجازی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی : نتیجهٔ جستجو

نتیجهٔ جستجو: 6

اختلالات اسکلتی و عضلانی مرتبط با کار

اختلالات اسکلتی و عضلانی مرتبط با کار

ورود به برنامه

مشخصات برنامه

×

طبقه: برنامه های قابل ثبت نام


اصول مهندسی ارگونومی در محیط کار- قسمت اول

اصول مهندسی ارگونومی در محیط کار- قسمت اول

ورود به برنامه

مشخصات برنامه

×

طبقه: برنامه های قابل ثبت نام


هزينه ثبت نام: $150000.00
بهداشت کشاورزان و دامداران

بهداشت کشاورزان و دامداران

ورود به برنامه

مشخصات برنامه

×

طبقه: برنامه های قابل ثبت نام


راهنمای بازرسی بهداشت در مرغداری ها

راهنمای بازرسی بهداشت در مرغداری ها

ورود به برنامه

مشخصات برنامه

×

طبقه: برنامه های قابل ثبت نام


هزينه ثبت نام: $285000.00
روشهای ارزیابی ارگونومی

روشهای ارزیابی ارگونومی

ورود به برنامه

مشخصات برنامه

×

طبقه: برنامه های قابل ثبت نام


کنترل عوامل زیان آور فیزیکی مرتبط با ارگونومی در محیط اداری

کنترل عوامل زیان آور فیزیکی مرتبط با ارگونومی در محیط اداری

ورود به برنامه

مشخصات برنامه

×

طبقه: برنامه های قابل ثبت نام
دسترسی ها:

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

سامانه یکپارچه آموزش مداوم

کلیه حقوق این سامانه مربوط به دفتر آموزش مداوم دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی می باشد.©
آدرس : تهران - بزرگراه شهید چمران خیابان یــمن - خیابان شهید اعــرابی جنب بیمارستان آیت الله طالقانی-ساختمان شماره 2 ستاد-طبقه سوم-دفتر آموزش مداوم
تلفن:22439879-23872302-23872303

طراحی و پیاده سازی سامانه ::: مهندس حسین فرح کردمحله