تجویز ورزش در بیماران پوکی استخوان
(تجویز ورزش در بیماران پوکی استخوان)

 ورود کاربران مهمان به این درس مجاز است

تجویز ورزش در بیماران پوکی استخوان

تجویز ورزش در بیماران پوکی استخوان

ورود به برنامه

×

ورود کاربران مهمان به این درس مجاز است  

دسترسی ها:

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

سامانه یکپارچه آموزش مداوم

کلیه حقوق این سامانه مربوط به دفتر آموزش مداوم دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی می باشد.©
آدرس : تهران - بزرگراه شهید چمران خیابان یــمن - خیابان شهید اعــرابی جنب بیمارستان آیت الله طالقانی-ساختمان شماره 2 ستاد-طبقه سوم-دفتر آموزش مداوم
تلفن:22439879-23872302-23872303

طراحی و پیاده سازی سامانه ::: مهندس حسین فرح کردمحله